Winters weekje

In het opwarmende klimaat is een weekje vorst in februri een winterfeestje. Het Lauwersmeer laat zich van een heel andere kant zien. IJs en sneeuw domineren

Winters weekje2021-03-28T13:03:34+00:00

Waterspiegel

Water en wind zijn bij uitstek kenmerkende elementen van het Lauwersmeer en het aangrenzende wad. De wind valt zelden stil, maar als hij zwijgt, laten meer

Waterspiegel2021-03-11T12:42:48+00:00

Zwammen en sporen

Het zichtbare, bovengrondse deel van de paddenstoel is het vruchtlichaam.  Onder de grond bevindt zich de zwamvlok of het mycelium, het ondergrondse netwerk van schimmeldraden. De

Zwammen en sporen2021-08-29T09:09:06+00:00

Wintergasten

In de winter komen veel eenden en ganzen vanuit hun broedgebied in het noorden naar het Lauwersmeer om de winter door te brengen. De brilduiker is

Wintergasten2021-03-11T12:33:27+00:00

Zangvogels

De tapuit is een insecteneter, die je met zijn slanke gestalte vaak op de grond ziet foerageren. Ze broeden wel in konijnenholen. Omdat er door ziektes

Zangvogels2021-04-29T09:16:46+00:00

Steltlopers 2

De watersnip heeft, net als veel andere vogels, een schutkleur om niet op te vallen. Hij waant zich zo veilig  door zijn bij de omgeving passende

Steltlopers 22021-05-02T18:26:07+00:00
Ga naar de bovenkant