juveniele vogels in het park

Op de parken in het Lauwersmeer, er zijn een paar, broeden veel vogels. Er wordt vaak gevoerd, dat helpt natuurlijk. De jonge vogels op deze pagina

juveniele vogels in het park2024-02-25T19:11:22+00:00

Bestuivers

Insecten worden gelokt door de nectar van de planten. Ze brengen dan stuifmeel van de meeldraden naar de stempel van dezelfde of een andere plant, zodat

Bestuivers2024-03-11T20:11:17+00:00

Vogels van bos en park

Een parkachtig landschap met bomen,struiken en meer open stukken zijn een perfect gebied voor veel vogels. Om er te leven, te broeden of alleen te foerageren.

Vogels van bos en park2024-05-07T18:14:12+00:00

Vogels van riet en moeras

Het Lauwersmeer kent veel plekken met riet en een drassige ondergrond, zoals in de Ezumakeeg. Daar vind je de soorten die het rietmoeras als thuisbasis hebben.

Vogels van riet en moeras2024-06-04T09:44:30+00:00
Ga naar de bovenkant