Het Lauwersmeer kent veel plekken met riet en drassige ondergrond. Daar verschijnen ieder voorjaar de rietvogels weer vanuit hun winterverblijf. Het is dan een vrolijk gezang van de verschillende soorten vogels als je bijvoorbeeld bij het Jaap Deensgat of  in de Ezumakeeg loopt. Hieronder de rietzanger. Op de toppen van de rietpluimen is zijn gevariëerde repertoire te horen.

 

Net als de rietzanger is de kleine karekiet hierboven nogal egaal bruin gekleurd, zowel het mannetje als het vrouwtje. Zijn gezang is een meer krassend geluid. Ze broeden allebei in het riet en eten vooral veel insecten.

baardman

De baardman is een mooi vogeltje met een opvallend geluid,een soort ping, dat je gemakkelijk kan onthouden als je het een keer hebt gehoord. Deze foto van een jonkie is genomen op een hete en vochtige zomerdag, dan zie je veel vliegjes op de rietstengels zitten en hebben de vogels een lekkere gedekte tafel. 

De rietgors is al heel vroeg in het voorjaar te horen. De meesten zijn in het najaar vertrokken, maar gedeeltelijk blijven ze ook hier, het zijn deeltrekkers. Hij is niet speciaal gebonden aan het riet, maar hij houdt wel van nat. Hij is heel algemeen aanwezig.

 

De blauwborst is één van de weinige vogels die van de rode lijst, dat is de lijst met bedreigde soorten, is geschrapt. Hij doet het dus goed, ook in het Lauwersmeer. Dat is verheugend, want je wordt altijd een beetje blij als je de vrolijke kleuren ziet.

 

De roodborsttapuit zie je ook wel in het riet, maar hij is niet echt een moerasvogel. Dit is een mannetje met een witte kraag. Een verschil met het vrouwtje. Ze hebben een lang broedseizoen, vanaf maart, met twee tot drie legsels. 

De roerdomp krijg je niet zo vaak te zien, al is het de grootste moerasvogel hier. Hij leeft nogal verborgen in het riet. Op de foto is te zien dat hij heel mooi opgaat in deze omgeving. Hij strekt zijn hals als er gevaar dreigt, zodat hij tussen het riet helemaal niet meer opvalt. Het wordt de paalhouding genoemd. Je krijgt hen niet zo snel te zien, maar zijn hoempende baltsgeluid lijkt een beetje op een misthoorn en is in het voorjaar opvallend.