Grutto balts

Nedeland is het belangrijkste broedgebied voor de grutto in de wereld, maar door het verdwijnen van de bloem- en kruidenrijke akkers, gaan de aantallen zorgelijk achteruit.