Nederland is altijd een belangrijk broedgebied voor de wereldpopulatie van de grutto’s geweest, maar door de tegenwoordige schaarste aan bloemrijke en nattere weidegebieden, gaan de aantallen zorgelijk achteruit. Gelukkig is hij nog uitgebreid te bewonderen in het Lauwersmeer. Het is ieder jaar weer een feestje als de grutto’s vanuit hun winterverblijf hier zo eind februaei arriveren.
Eind maart begint de broedtijd van de grutto. Dan kun je ze zien baltsen en dat gaat er uitermate spectaculair aan toe.
De eerste fase van het broedproces is het bezetten van een territorium. Daar kunnen de grutto’s prachtige gevechten om voeren.

Het gaat er bij de gevechten niet zachtzinnig aan toe. er moet immers een winnaar uit de bus komen. De verliezer geeft het gevecht op.
Het begin van de balts is een voorzichtige toenadering. Het mannetje, hij heeft duidelijk meer  kleur, loopt achter het vrouwtje aan.
Als het vrouwtje niet afwijzend reageert volgt een soort paringsdans. Het mannetje probeert te imponeren.

Ze spreiden hun vleugels graag, mooie vleugels maken veel indruk.. De missie lijkt geslaagd. Dit ziet er uit alsof ze het eens geworden zijn.

Het eindspel kan beginnen. Het mannetje springt op het vrouwtje en de paring vindt plaats.

In een oogwenk is de bevruchting een feit. Volgend jaar weer, want gruttopaartjes blijven vaak hun hele leven bij elkaar. Maar ook dan moeten ze elkaar weer veroveren. Er worden drie of vier eieren gelegd. De jonge grutto’s moeten uit het ei direct zelf op zoek naar insecten. Het zijn nestvlieders. Ze worden nog wel een aantal weken gehoed door de ouders.