Flora van de duinkust

 Het Lauwersmeer ontstond in 1969 door afsluiting van de Lauwerszee om het achterland tegen de zee te beschermen. Er werd een dijk aangelegd en de binnenzee