Het Lauwersmeer ontstond in 1969 door afsluiting van de Lauwerszee om het achterland tegen de zee te beschermen. Er werd een dijk aangelegd en de binnenzee werd een meer. In de 50 jaar die volgden ontstond een prachtig natuurgebied, waar de invloed van de zee nog goed zichtbaar is aan de planten die je er aantreft. Er bloeien veel soorten die in kalkrijke, voedselarme gebieden voorkomen, zoals aan de duinkust en op de waddeneilanden.

Orchideën zijn de pronkjuwelen van het Lauwersmeer. Aan het begin van de zomer, begin juni, verschijnen de prachtige rietorchissen. Het is de meest voorkomende soort in het gebied en ze schilderen sommige plekken helemaal paars met hum opvallende kleur.

Na de rietorchis zie je de moeraswespenorchis vrij massaal bloeien in het gebied. Hij komt vaak in groepen voor omdat de wortelstokken met elkaar verbonden zijn. Het is een kenmerkende plant van nate duinvalleien.

 

De parnassia is voor velen het favoriete duinplantje. De naam kom je in vele settings tegen, van strandtent tot zorginstelling. Hij bloeit in de tweede helft van de zomer. De geaderde roomwitte kroonbladen zijn opvallend.

 

Al is het een vrij klein plantje, door zijn opvallende roze kleur is het prachtige duizendguldenkruid gemakkelijk te herkennen. Hij is algemeen aanwezig en bloeit in de zomer.

Opvallend aan de fel geel gekleurde teunisbloem is, dat de bloemen zich niet in de morgen, maar tegen de avond open gaan. In een kwartier kan de gesloten bloem zich helemaal openen. Ze worden dan veel bezocht door de nachtvlinders. Hij houdt van een droge, zonnige plek.

De herfstbitterling, ook een plant van de natte dinvallei, is een zeldzaamheid aan het worden, maar gelukkig komt hij nog wel voor. Onder meer op een veldje aan de Rug, is hij nog uitgebreid te zien. Het is een smal groeiende, tot 40cm hoge, rechtopstaande plant. Hij bloeit tot in het najaar.

De uitbundig oranje gekleurde bessen, die in de zomer aan de duindoorn verschijnen, zitten alleen aan de vrouwelijke struik. Het is een echte pionier, die alom aanwezig was in het Lauwersmeer, maar steeds meer  opgevolgd wordt door andere soorten, zoals de vlierbes. Uiteindelijk zal hij uit het gebied verdwijnen.