Wintergasten

In de winter komen vanuit hun broedgebied in het noorden veel vogels in het Lauwersmeer overwinteren. Vooral heel veel ganzen, maar ook eenden en zwanen. Daarnaast