Vogels van bos en park

Een parkachtig landschap met bomen,struiken en meer open stukken zijn een perfect gebied voor veel vogels. Om er te leven, te broeden of alleen te foerageren.