Steltlopers ruiters

In het Lauwersmeer tref je veel steltlopers aan. Dat komt omdat er veel ondiep water is, de plas-dras gebiedjes. De bekendste zijn het Jaap Deensgat aan