De tureluur is een steltloper. Steltlooper is een algemene naam voor verschillende families van vogels. Ze hebben allemaal, de naam zegt het al, nogal lange poten, zodat ze in ondiep water kunnen lopen om hun voedsel te zoeken. Ook de lange snavel die ze hebben is hierbij nuttig. De tureluur behoort tot de familie van  ruiters en is een heel algemene vogel. In de zomer zie je ze veel met hun opvallend oranje poten.. Ook in de winter kom je ze wel tegen hier, want een klein deel vertrekt niet naar warmere oorden.

 

Kemphanen zijn fameus vanwege hun baltsgedrag, waarbij de mannetjes met elkaar het gevecht aangaan voor een vrouwtje. De kraag wordt dan helemaal opgezet. Een mooi schouwspel en in de Ezumakeeg heb ik het wel eens gezien. In deze periode van het voorjaar, zo rond mei, zien de mannetjes er prachtig uit met hun indrukwekkende kragen, die verschillende kleuren kunnen aannemen. Wit, zoals hier op de foto, maar ook wel zwart of oranje/rood. De meeste kemphanen hier zijn doortrekkers en er broeden maar enkele paartjes. Hij heeft het moeilijk, want hij staat op de rode lijst van bedreigde soorten.

 

       

De kluut wordt gekenmerkt door zijn opgewipte snavel, zoals je op de foto duidelijk kan zien. Ze maaien met hun snavel door het slik om voedsel te vangen. Hij is niet te missen met zijn opvallende zwart witte verenkleed. Vooral in de nazomer kun je grote groepen kluten aantreffen, ook op de wadden. In de winter vertrekken ze naar het zuiden van Europa of verder naar Afrika.

 

De zwarte ruiter lijkt erg veel op de tureluur, behalve natuurlijk zijn zwarte kleur. Je ziet hem wel veel minder, hij broedt ook niet in het Lauwersmeer, maar in het hoge noorden. In de winter zien ze er beide nogal grijs uit. Vanaf juli keert hij al terug van zijn broedgebied en kun je hem in het Lauwersmeer aantreffen, voordat hij doortrekt naar zijn winterverblijf.

Dit zijn twee bosruiters, een mannetje en vrouwtje in het voorjaar. Dat is duidelijk aan het baltsgedrag op de foto te zien. Ze zijn iets kleiner en niet zo opvallend gekleurd als de vorige steltlopers. Op het wad zul je ze niet tegen komen, want het zijn vogels van zoet water.
Soms doe je bijzondere waarnemingen in het Lauwersmeer , dan zie je wat men een dwaalgast noemt. Dat zijn vogels die in de vlucht zijn afgedwaald en hier niet thuishoren. Deze kleine geelpootruiter is daar een voorbeeld van. Zijn thuisbasis is in noord Amerika. Het is leuk om iets bijzonders te zien en extra leuk om hem op de foto te kunnen zetten.

De krombekstrandloper dankt zijn naam aan de kromme snavel, die op de foto te  zien is. Hier is hij in de overgang naar het zomerkleed, dat er nogal roodgekleurd uitziet. Hij wordt er steeds roder en mooier op in het voorjaar. Hij is een trekvogel en hoort tot de familie van de strandlopers. Het zijn doortrekkers en je ziet ze zo nu en dan in het Lauwersmeer.

.