Libellen en juffers

Libellen zijn insecten.  Ze leven over het algemeen kort, van enkele maanden tot enkele weken. Ze hebben vier vleugels en een lang achterlijf, dat uit segmenten