De stilte op het water en het mooie licht van de late zon achter de wolken, het is het Lauwersmer ten voeten uit. Dit is het water bij de Egbert Schuldinkplaat, vlak bij de sluizen aan de Friese kant.

Dit is dezelfde plek vanaf  de zijkant, met uitzicht op de plaat zelf. In de bomen op dit eilandje beginnen de aalschovers en reigers broeden aalscholvers en reigers al in februari met broeden.

Deze foto is genomen vanaf het bruggetje bij de Vlinderbalg. Wolken, water en licht zijn ook hier weer beeldbepalend.

Het Nieuwe Robbengat ligt aan de strandweg. Eerder een geliefde plek voor vogelfotografen, omdat je hier met de auto dicht bij de vogels op het water kan komen. Tegenwoordig een landelijk bekende visplek, omdat er veel vis is uitgezet.

Het Nieuwe Robbengat ligt er hier bevroren bij en de vogels hebben het moeilijk. Deze zwanen bestrijden de kou door diep in de veren te duiken.

Het is herfst en de Bantpolder staat bijna helemaal onder water door overvloedige regenval. De avond valt en de vogels hebben zich vol gegeten op het Wad en zoeken een rustplaats voor de nacht.

Het ondiepe water, de konikpaarden, die verkoeling zoeken en heel veel vogels. Dat is het natuurgebied ten voeten uit. Het is de Ezumakeeg op een zomerse dag. Aan het ondiepe water is het plas dras gebied duidelijk af te zien. Veel vogelsoorten voelen zich er daarom thuis.