Het is juni en veel jonge vogels zijn uit het ei gekropen. Het gepiep is niet van de lucht. De jonge grote bonte specht is  te herkennen aan zijn rode petje. Links op de foto. Hij is geboren in de holte van een oude boom, waar de specht broedt. Grote bonte spechten zijn niet kieskeurig met voedsel en eten ook wel  van de pinda’s in de tuin. Dan is het extra leuk als ze de jongen meenemen en gaan voeren. Het duurt niet lang, of de jongen kunnen het zelf. De vader heeft een rode vlek op zijn achterhoofd. Het ontbreekt bij de vrouwtjes.

Ook bij de meerkoet is het etenstijd. De jonge meerkoetjes, meestal een stuk of acht, hebben een aandoenlijk pluizig rood kopje. Ze worden gevoed met waterplanten, maar ook wel slakken en visjes.

De grauwe ganzen zijn er nogal vroeg bij met broeden. Deze foto is begin april in de Bantpolder genomen en de jonge gansjes leren als snel dat het niet elke dag zonneschijn is in het leven. Hier moeten ze een sneeuwbui trotseren.

Nu is het juni en het weer is een stuk aangenamer. De jonge wilde eendjes zwemmen in mooie formatie. Helaas overleven lang niet alle eendjes de begintijd. Onder meer reigers en roofvissen zijn een bedreiging. Gelukkig broeden wilde eenden twee of drie keer om de populatie in stand te houden.

 Deze jonge gele kwikstaart zat op een rietstengel in de Ezumakeeg. Het is daar vochtig en er loopt vaak vee, daar vinden ze veel vliegjes. Hij wordt nog een stuk geler, maar het begin is er.

Net uit het nest, valt het vliegen nog niet altijd mee. Deze jonge grauwe vliegenvanger landde in zijn eerste vliegpogingen op de auto en kon ik deze bling bling- achtige foto nemen.

In het Lauwersmeer zijn verschillende  wanden voor oeverzwaluwen aangelegd. Met succes, zoals dit jong laat zien. Oeverzwaluwen zijn koloniebroeders, ze broeden bij elkaar in gaten van zandafgravingen.